شفاعت
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قیامت تجلی تامّ جمال و جلال خداست که بهشت و جهنم به خوبی گویای این مطلب است. در قیامت جلوه‌های رحمت خداوند جلوه‌نمایی می‌کنند و شفاعت یکی از قوی‌ترین، وسیع‌ترین و زیباترین این جلوه‌هاست. در قیامت هیچ کس مورد لطف و رحمت خداوند قرار نخواهد گرفت مگر به برکت شفاعت به معنای عامّش. و هیچ گناه‌کاری بخشیده نمی‌شود مگر به برکت شفاعت به معنای خاصّش. معنا و مفهوم شفاعت، اقسام شفاعت، بررسی آیات قرآن، معرفی شافعان و محرومان و پاسخ به سؤالاتی پیرامون شفاعت موضوعات مطرح شده کتاب حاضر است.