نفخه صور و برپایی قیامت
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قیامت، برپایی آن و وقایع بعد آن بخش قابل توجهی از معارف پیرامون معاد را تشکیل می دهد. از آنجا که پایان دنیا و شروع قیامت توسط ملک مقرب الهی اسرافیل رقم می خورد، این کتاب به موضوعات ادله اثبات قیامت، معرفی اسرافیل، دمیدن در صور و وقایع آن، نام های قیامت و صحرای محشر پرداخته  است.