پل صراط
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از دمیده شدن در صور و برپایی قیامت، مردگان سر از خاک برداشته و در صحرای محشر جمع میشوند تا به حساب و کتاب اعمالشان رسیدگی شود. قیامت دارای مراحل مختلف و متفاوتی است که عبور از پل صراط یکی از هولناکترین این مراحل است. صراط دارای مواقف و عقبه های متعددی است که آدمی باید جواز عبور آن را در طول زندگی خویش بدست آورد و برای روزی که اعمال را به میزان الهی عرضه میکنند، خود را آماده کند. این کتاب با استناد به آیات و روایات، و بهرهمندی از کلام علما به تبیین ابعاد مختلف صراط و میزان پرداخته است.