بررسی قاعده لاحرج
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه قواعد فقهی بیش از گذشته مورد توجه فقها قرار گرفته است و قاعده نفی عسر و حرج یکی از مهم ترین این قواعد است که در ابواب مختلفِ عبادات تا معاملات کاربرد دارد. در این نوشته سعی بر این بوده به صورت خلاصه دور نمای جامعی از مباحث این قاعده فقهی ارائه شود.